Birinci Karpometakarpal  Eklem  Artrozu (CMC Eklem Kireçlenmesi)

Hastalar el bilek ağrısı ile polikliniğe gelirler. Genellikle detaylı bir muayene ile tanı konulur. Sıklıkla orta yaş ve üzerinde görülür. Genetik geçiş olmakla birlikte elini sık kullanan mesleklerde daha fazla görülür. Muayenede başparmak kökünde çıtırtı sesi ve ağrı hissedilmesi tanıyı koydurur.  Röntgen filmi ile kireçlenmenin derecesi saptanır.  Konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalarda eklem kıkırdağını daha iyi görebilmek için MR çekilebilir.

CMC Eklem Kireçlenmesi

CMC Artrozda Tedavi seçenekleri:

Erken evre kireçlenmede  braceleme ve antienflmatuvar ilaç tedavisi oldukça başarılıdır. Ancak kireçlenme yaş ile birlikte ilerleyeceği için bu tedavi tek başına yeterli olmayabilir.

Konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalarda enjeksiyon tedavisi uygulanır.

CMC Artrozda iki türlü enjeksiyon vardır; Birincisi kortizon enjeksiyonudur ve hastanın ağrısını 1-2 sene arasında rahatlatabilir, ancak ağrı tekrarladığında yeni enjeksiyon bu kadar başarılı değildir.

İkinci enjeksiyon tedavi yöntemi PRP dir.  PRP hastanın kendi kanından elde edilen serum olduğu için ağrıyı geçirdiği sürece istediğimiz sıklıkta uygulayabiliriz. Başlangıçta 2 hafta ara ile 2 seans olarak başlanır, ağrı tekrarladığında bu seanslar yenilenebilir. PRP bir ilaç değildir. Bu nedenle herhangi bir yan etkisi de yoktur.

PRP enjeksiyonu poliklinikte lokal anestezi altında yapılabilir. Ancak zaten küçük olan eklem kireçlenme nedeni ile daha da daraldığı için eklem aralığını körlemesine bulmak zahmetli ve ağrılı bir işlemdir. Skopi (Canlı röntgen) altında eklem aralığı görüntülenerek iğne yapılırsa hem hasta açısından konforlu bir yöntemdir hem de serumun doğru yere yapıldığının garantisi vardır.

CMC Eklem Kireçlenmesi
CMC Eklem Kireçlenmesi
CMC Eklem Kireçlenmesi

İğne tedavisinin artık faydalı olmadığı aşamada cerrahi tedavi  uygulanabilir.

CMC Eklem Kireçlenmesi

Written by Prof. Dr. Özgür ÇETİK

1973 yılında Giresun’da doğan Prof. Dr. Özgür ÇETİK, Eğitimini 1995 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ve 2007 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi doçentliğini tamamlayarak , 2013 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör unvanı almıştır. Dr.Çetik; 1996 – 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, 2001 – 2002 Özel Avrasya Hastanesi, İstanbul Uzman Hekim, 2002 – 2007 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent, 2002 – 2003 Bingöl SSK Hastanesi, 2002 – 2003 Diyarbakır 600 yataklı Asker Hastanesi, 2008 – 2011 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent ve 2011 yılından beri Acıbadem Sağlık Grubu’nda Ortopedi ve Travmatoloji Profesörü olarak görev yapmaktadır. Dr.Çetik evli ve 2 çocuk babasıdır.