Tarsal Koalisyon

Tarsal Koalisyon

Tarsal koalisyon nedir ? Tarsal koalisyon iki veya daha fazla ayak kemiği arasında doğuştan oluşan anormal bağlantıya denir. En sık görülen tarsal koalisyon türü; Talus ve kalkaneus kemiği arasında(talokalkaneal) ve…
Tietze Sendromu

Tietze Sendromu

Tietze Sendromu Nedir? Tietze sendromu, iyi huylu, kendi kendini sınırlayan bir eklem hastalığıdır.,En sık sternokostal (Kaburgalar ile göğüs ön duvarı kemiği arasındaki eklem), sternoklaviküler ( Köprücük kemiği ile göğüs ön…