Omuzun Kalsifik Tendinit’i

Kalsifik tendinit; omuz ekleminin önemli bir yapısı olan rotator manşetin içerisinde kalsiyum depolanması ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın nedeni tam olkalsifik 1arak bilinmemektedir.

Hastalık toplumda %2 ile 6 arasında görülür. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Sıklıkla 40-60 yaş aralığında görülür. %10-24 arasında iki taraflı görülebilmektedir. Özellikle Tip 1 Diabetli hastalarda görülme sıklığı %30 civarındadır ve sıklıkla herhangibir şikayete yol açmaz.kalsifik  2

Kalsifik tendinitli hastaların %25 inde rotator manşet yırtığı mevcutdur.

Sıklıkla 3 evreye ayrılır.

  1. Prekalsifik Evre: Hücresel düzeyde bozulma başlar-Şikayet vardır ancak radyolojik bulgu yoktur. Bu nedenle tanı koymak zordur.
  2. Kalsifik Evre: Bu avre üçe ayrılır

a- Oluşum fazı: Kalsiyum kristallerinin birleşmeye başladığı evredir.

b- Dikalsifik  4nlenme fazı: Kalsiyum birikimi durmuştur.

C-Çözülme fazı: Kalsiyum birikimlerinde çözülmeler olur, şiddetli ağrı görülür.

  1. Post Kalsifik Evre: Hücresel düzeyde kalsiyum depolanması nedeni ile hasar gören tendonun iyileştiği fazdır.
  2. Distrofik kalsifikasyon: Süreç tamamlanmıştır. Çözülmeyen kalsiyum birikintileri tendonun kemiğe yapışma yerinde sabit olarak kalır.

Klinik Tablo: Başlangıç evresinde genellikle ağrı olmaz, özellikle çözülme fazında kalsiyumun dağılması ile yaygın ödem meydakalsifik  3na gelir ve bu dönem çok ağrılıdır. İleri aşamalarda oluşan kalsiyum kütleleri sıkışma yaparak kısmi ağrıya yol açabilir.

Tanı: omuz ağrısı ile gelen hastaya ilk yapılacak tetkik konvansiyonel omuz röntgenidir Ancak başlangıç aşamasında röntgende bulgu görülmez. Tanı Ultrason ve BT ile konulabilmekle birlikte tendon yırtıkları ve ek yaralanma varlığının araştırılması için Omuz MR çekilmesi en doğru yöntemdir.

Tedavi: Hastaların büyük çoğunluğu konservatif tedaviden fayda görebilir.(Ağızdan kullanılacak ağrı kesici-ödem çözücüler-istirahat ve Lokal steroid enjeksiyonları

Konservatif  tkalsifik  6edaviye cevap vermeyen kalsifik tendinitlerde veya beraberinde rotator manşet yırtığı da varsa cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavide günümüzde artroskopik olarak kapalı yöntem kullanılmaktadır. Omuz artroskopisi ile(kapalı olarak) kalsiyum kristallerinin depolandığı alana girilerek temizlik yapılır.

Beraberinde sıkışma bulguları da varsa eklem aralığı rahatlatılır.kalsifik  7

Ameliyat sonrası rotator manşet tamiri gerekirse 6 hafta kol askısında kalması gerekir. Eğer rotator manşet sağlam ise sadece 10 günlük istirahat kol askısı tedavi için yeterli olur

Ameliyat sonrası %16-18 oranında tekrarlamaktadır.

Written by Prof. Dr. Özgür ÇETİK

1973 yılında Giresun’da doğan Prof. Dr. Özgür ÇETİK, Eğitimini 1995 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ve 2007 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi doçentliğini tamamlayarak , 2013 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör unvanı almıştır. Dr.Çetik; 1996 – 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, 2001 – 2002 Özel Avrasya Hastanesi, İstanbul Uzman Hekim, 2002 – 2007 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent, 2002 – 2003 Bingöl SSK Hastanesi, 2002 – 2003 Diyarbakır 600 yataklı Asker Hastanesi, 2008 – 2011 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent ve 2011 yılından beri Acıbadem Sağlık Grubu’nda Ortopedi ve Travmatoloji Profesörü olarak görev yapmaktadır. Dr.Çetik evli ve 2 çocuk babasıdır.