Rotator Kaf (Manşet)  Yırtıklarının Tedavisi

Rotator Kaf (Manşet) nedir ? Omuz eklemini saran 4 adet adelenin tendonundan oluşan yapıya denir. Bu Adeleler: Supraspinatus- İnfraspinatus- Teres Minor-Subskapularis den oluşur Rotator 1 Bu adelelerin kemiğe yapışma yerinde bulunan tendonlarında yırtık oluştuğunda buna Rotator Kaf (manşet) yırtığı denilir. En sık yırtılan tendon Supraspinatus adelesinin tendonudur  Bazen birden fazla tendonda yırtık görülebilir.Rotator 2

Rotator Kaf (manşeti) in Görevi nedir? Omuz ekleminin hareketini ve stabilitesini sağlamaktır.

Rotator Kaf (manşet) yırtıklarının nedenleri nedir?

1- Yaşlanmaya  bağlı tendonun yıpranmasına bağlı dejeneratif tip

2- Omuz sıkışma sendromuna bağlı zaman içinde sürtünmeye bağlı gelişen tip

3- Travmaya  bağlı ani oluşan tip

Yaşlanmaya veya sürtünmeye bağlı yırtıklar kronik yırtıklardır ve zaman içinde oluşur. Travmaya bağlı yırtıklar omuza gelen direkt veya indirekt travmlara sonrasında akut meydana gelir.

Rotator Kaf (manşet) Yırtıklarında Hastanın Şikayeti nedir?

Belirli hareketler ile artan omuz ağrısı ve güçsüzlük şikayeti vardır. Omuzda bursit (ödem) oluşup oluşmamasına göre ağrılar zaman zaman azalıp zaman zaman artar. Hasta polikliniğe geçmeyen omuz ağrısı şikayeti gelir.

Rotator Kaf yırtıkları Kısmi yırtıklar ve tam kat yırtıklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısmi yırtıklar çok fazla şikayete yol açmazken, tam kat yırtıklar daha fazla şikayet yol açarlar.

Rotator Kaf (manşet) Yırtıklarının Tanısı nası konulur?

Omuz eklem muayenesi ile Rotator kaf yırtığından şüphe edililirse omuz MR’ı çekilir. Günümüzde Rotator kaf yırtığını saptamada en etkili yöndem  MR dır.

Rotator Kaf (manşet) Yırtıklarının Tedavisi:

A- Rotator Kaf (manşet) yırtığında Konservatif Tedavi:

Birinci Basamak tedavi konservatifdir. Konservatif tedavi ile ağrı ve hareket kısıtlılığı giderilmeye çalışılır.

Konservatif Tedavi yöntemleri:

1- İstirahat: Gerekirse kol askısı uygulanabilir

2-Aktivitenin yeniden düzenlenmesi: Elin baş seviyesi üzerindeki hareketlerinin kısıtlanması- ağırlık kaldırılmasının kısıtlanması gibi.

3- Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçların kullanılması

4- Fizik Tedavi yöntemleri

5- Steroid (Kortizon) enjekisyonu.

Yukarıda sayılan metodların hangilerinin uygulanacağına Doktrunuz, yaşınıza-aktivite durumunuza-genel vucut sağlık durumunuza ve yırtığın tipine göre karar verir. Eğer hastanın ağrısı artıyor ise ve tam kat yırtığı var ise  bu yırtığın zaman ile daha kötüleşme ihtimali yüksektir. Bu durumda hemen cerrahi tedavi düşünülmelidir. Kısmi yırtıklarda ağrı kötüye gitmiyor ise hasta ameliyat yapılmadan takip edilebilir.

Konservatif tedaviye cevap vermeyen durumlarda cerrahi tedavi planlanır.

Doktorunuz, cerrahi tedavi kararı verirken Yaşınız- Aktivite düzeyiniz- genel sağlık durumunuz ve yırtığın tipine göre karar verir.

B- Rotator Kaf (manşet) yırtığında Cerrahi Tedavi:

Genç ve aktif hastalarda, tam kat yırtık varlığında , ağırlık kaldırarak çalışanlarda ve sporcularda  ilk seçenek ameliyattır.

Hastanın ;

  • 6-12 aydır devam eden ağrısı varsa
  • 3 cm den büyük yırtığı varsa
  • Kol gücünde zayıflama varsa cerrahi tedavi ön planda düşünülmelidir.

2 türlü cerrahi tedavi yöntemi vardırRotator 3

  1. Açık Cerrahi tedavi: Tam kat tamiri mümkün olmayan yırtıklarda özel durumlarda tercih edilebilir.
  2. Artroskopik Cerrahi tedavi: Günümüzde artrık rotator kaf yırtıklarının tedavisinde en sık tercih edilen yöntemdir. Özel dikiş materallerinin gelişmesi sayesinde birçok yırtık tipi artık kapalı ameliyat ile tedavi edilebilmektedir

Artroskopik cerrahi ile yırtık bölge debride edilerek canlandırıldıktan sonra dikilir. Ayrıca sıkışma mevcut ise akromion denilen kemiğin alt yüzeyindeki sıkışma yapan bölümündeki kemik çıkıntı da temizlenebilir.  Bazen rotator kaf yırtığına başka bulgular da eşlik edebilir. Bu durumda aynı seansta kapalı ameliyat ile bunlarında tedavisi gerçekleştirilebilir. Kısmi(parsiyel) yırtıklarda Yırtığın debridmanı(temizlenip canlandırılması veya defektin onarımı; hastanın yaşı ve aktivite düzeyine bağlıdır.

Rotator kaf Tamiri sonrası süreç nasıldır?

Ameliyattan sonra hastaya yastıklı kol askısı takılır. Bu kol askısı 6 hafta süre ile kalır. Hasta genellikle 1 gece hastanede yatırılır, ertesi gün evine taburcu edilir. 10 gün dolunca dikişleri alınır.

Tamir edilen dokunun durumuna bağlı olarak 4-5. haftalarda Egzersizlere başlanır. Ancak kol askısı tam olarak 6. haftada sonlandırılır.

Written by Prof. Dr. Özgür ÇETİK

1973 yılında Giresun’da doğan Prof. Dr. Özgür ÇETİK, Eğitimini 1995 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ve 2007 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi doçentliğini tamamlayarak , 2013 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör unvanı almıştır. Dr.Çetik; 1996 – 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, 2001 – 2002 Özel Avrasya Hastanesi, İstanbul Uzman Hekim, 2002 – 2007 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent, 2002 – 2003 Bingöl SSK Hastanesi, 2002 – 2003 Diyarbakır 600 yataklı Asker Hastanesi, 2008 – 2011 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent ve 2011 yılından beri Acıbadem Sağlık Grubu’nda Ortopedi ve Travmatoloji Profesörü olarak görev yapmaktadır. Dr.Çetik evli ve 2 çocuk babasıdır.