Tarsal Koalisyon

Tarsal Koalisyon

Tarsal koalisyon nedir ? Tarsal koalisyon iki veya daha fazla ayak kemiği arasında doğuştan oluşan anormal bağlantıya denir. En sık görülen tarsal koalisyon türü; Talus ve kalkaneus kemiği arasında(talokalkaneal) ve…
Tietze Sendromu

Tietze Sendromu

Tietze Sendromu Nedir? Tietze sendromu, iyi huylu, kendi kendini sınırlayan bir eklem hastalığıdır.,En sık sternokostal (Kaburgalar ile göğüs ön duvarı kemiği arasındaki eklem), sternoklaviküler ( Köprücük kemiği ile göğüs ön…
PRP Hakkında Bilmek İstedikleriniz

PRP Hakkında Bilmek İstedikleriniz

PRP nin Tarihi: Trombosit bakımından zengin plazma (PRP) preparatları ilk olarak 1980'lerde  tanımlandı. PRP kullanımı  dermatoloji, çene cerrahisi, plastik cerrahi, kalp cerrahisi, göz, üroloji ve jinekoloji alanlarında genişlemiştir. Bununla birlikte…
ÇOCUKLARDA HALLUKS VALGUS

ÇOCUKLARDA HALLUKS VALGUS

Halluks valgus deformitesi ayak başparmağının tarak kemiği üzerinden dışa doğru dönmesiyle oluşur. Genellikle aile hikayesi mevcuttur. Çoğunluklar çocuk deformiteyi annesinden alır. Sıklıkla kız çocuklarda görülür.   Çocuklarda Halluks valgus deformitesi…