Tarsal Koalisyon

Tarsal Koalisyon

Tarsal koalisyon nedir ? Tarsal koalisyon iki veya daha fazla ayak kemiği arasında doğuştan oluşan anormal bağlantıya denir. En sık görülen tarsal koalisyon türü; Talus ve kalkaneus kemiği arasında(talokalkaneal) ve…
Tietze Sendromu

Tietze Sendromu

Tietze Sendromu Nedir? Tietze sendromu, iyi huylu, kendi kendini sınırlayan bir eklem hastalığıdır.,En sık sternokostal (Kaburgalar ile göğüs ön duvarı kemiği arasındaki eklem), sternoklaviküler ( Köprücük kemiği ile göğüs ön…
ÇOCUKLARDA HALLUKS VALGUS

ÇOCUKLARDA HALLUKS VALGUS

Halluks valgus deformitesi ayak başparmağının tarak kemiği üzerinden dışa doğru dönmesiyle oluşur. Genellikle aile hikayesi mevcuttur. Çoğunluklar çocuk deformiteyi annesinden alır. Sıklıkla kız çocuklarda görülür.   Çocuklarda Halluks valgus deformitesi…
HALLUKS VALGUS

HALLUKS VALGUS

Halluks Valgus nedir ? Halluks valgus, ayakta görülen bir hastalıktır. Halluks valgusda ayak birinci parmağının eklemden dış tarafa doğru eğilmesi sonucunda parmak ile tarak kemiği eklemin in iç tarafında ağrılı…