SLAP LEZYONU

Omuz ağrısı yapan nedenler arasında yer alır. “SLAP” lezyonu tıbbi olarak “Superior Labrum Anterior Posterior” lezyonu kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu tıbbi tanımlama türkçe Biseps kasının(Pazu adelesi) omuz eklemi içerisine yapışan tendonunun yapıştığı yerden ayrılmasını ifade eder.

SLAP Lezyonunun Bulguları: SLAP lezyonu başka omuz içi patolojiler ile birlikte olabileceği gibi tek başında da bulunabilir. Omuzun ön kısmında ağrı şikayeti vardır. Özellikle elin baş üstü seviyede kullanıldığı spor yapanlarda (Basketbol-voleybol-tenis-ağrılık kaldırma gibi) daha fazla şikayet yol açabilir. Ağır bir cisim çekme veya bir yere uzanırken de ağrı yapabilir. Fırlatma sporu yapanlarda kas gücünde azalma ve ağrı olabilir. Ayrıca takılma ve eklemden ses gelmesi şikayeti de bulunabilir.

SLAP Lezyonunun Tanısı: Klinik muayenede SLAP lezyonundan şüphelenilebilir ancak kesin tanı koydurmaz. En iyi görüntüleme yöntemi halen  MR dır. MR ile tanı koyma şansı %90 civarındadır. SLAP lezyonunun %100 tanısı Artroskopik olarak eklem içerisinin gözle görülmesi ile yapılır. (Resim 2)

SLAP lezyonunun Tipleri: Yırtığın şekline ve büyüklüğüne göre 4 ana tipi vardır.

Tip I SLAP lezyonu: Tendonun yapışma yerinde belirgin yıpranma ve dejenerasyon ile seyreder. Sıklıkla orta yaşlarda görülür. Bazen hiçbir şikayet yapmaz. Ağrı yapmıyor ise Cerrahi, tedavi gerektirmez. Tip I dışındaki SLAP lezyonlarının tedavisi cerrahidir.

SLAP lezyonunun tedavisi: Tip I SLAP lezyonunda: Tedavi öncelikle analjezik-antienflamatuvar ilaç tedavisi ve Fizik tedavidir. Bazen steroid enjeksiyonundan da fayda görebilir.Konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalarda Artroskopik cerrahi ile tendon yapışma yerine debridman(canlandırma) yapılır.

Tip II-III-IV SLAP lezyonunda tedavi cerrahidir. Konservatif tedaviden fayda görmez. Cerrahi tedavide 2 türlü işlem yapılır. 1. Tendonun yerine dikilmesi .2. Tendonun kesilmesi işlemidir.

SALAP lezyonunda tendonun yerine dikilmesi işlemine hastanın yaşına ve sportif aktivite durumuna göre karar verilir. Genellikle 45 yaş üzerindeki hastalarda tendonun yerine dikilmesi ile iyileşme sağlanamaz, bu nedenle 45 yaşından genç hastalarda SLAP lezyonunda yerinde tamir daha uygundur. Bu işlem için ankor ismi verilen özel malzemeler kullanılarak tendon kemiğe dikilir. Tamir sonrasında 6 hafta süre ile kol askısı kullanması gerekir.

Written by Prof. Dr. Özgür ÇETİK

1973 yılında Giresun’da doğan Prof. Dr. Özgür ÇETİK, Eğitimini 1995 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ve 2007 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi doçentliğini tamamlayarak , 2013 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör unvanı almıştır. Dr.Çetik; 1996 – 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, 2001 – 2002 Özel Avrasya Hastanesi, İstanbul Uzman Hekim, 2002 – 2007 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent, 2002 – 2003 Bingöl SSK Hastanesi, 2002 – 2003 Diyarbakır 600 yataklı Asker Hastanesi, 2008 – 2011 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent ve 2011 yılından beri Acıbadem Sağlık Grubu’nda Ortopedi ve Travmatoloji Profesörü olarak görev yapmaktadır. Dr.Çetik evli ve 2 çocuk babasıdır.